C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Diensten - Baggerwerk

Door onze jarenlange ervaring met baggerwerk hebben we verschillende methoden ontwikkeld om de bagger uit het water te halen. De baggerspecie kan onder andere worden verzameld door onze baggerschuifboot.
We zetten de baggerschuifboot in om de bagger naar een plek in de watergang te verplaatsen waar ze eruit geschept kan worden.

Baggerwerk op moeilijk bereikbare plaatsen - bijvoorbeeld op volkstuincomplexen of in sloten smaller dan twee meter - voeren we uit met kleine machines.
Voor een gezonde leefomgeving van mensen, flora en fauna is het baggeren van watergangen en vijvers van essentieel belang. Door de watergangen op de juiste diepte te houden, wordt de doorstroming van het water bevorderd. Dit heeft weer een positief effect op de kwaliteit van het water en het ecosysteem.

De milieueisen aan het werken met bagger vragen om zorgvuldigheid. Onze kennis zorgt ervoor dat we de verschillende stoffen op de juiste wijze behandelen. Een baggerwerk in de polders heeft een andere aanpak nodig dan in de dorpen of steden.