C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Fotos

Baggerwerken
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Baggerdepot Lutkemeerweg
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Baggeren met lange giek
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Baggeren met schuifboot
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Baggerwerk
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Baggerwerk Osdorp
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Baggerwerken
Drijvende kraan
Beschoeiingen
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Beschoeiingen
Mannetje-mannetje schoeiing
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Beschoeiingen
Beschoeiing Eendrachtpolder
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Beschoeiingen
Voorbereiden beschoeiing
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Beschoeiingen
Beschoeiing Eendracht
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Beschoeiingen
 
Damwand beschoeiing
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Damwand Beschoeiing
Damwand beschoeiing Osdorperweg
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Damwand Beschoeiing
Damwand Molen van Sloten
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Damwand Beschoeiing
Damwand Molen van Sloten
Ecologische oevers
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Nieuwe meer
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Stuw plaatsen Oeverlanden
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Ecologische oever
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Ecologische oever
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Eco-oever Ookmeerweg
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Ecologische oevers
Eco-oever Ookmeerweg
Maai- en slootwerk
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Maai- en slootwerk
Drijfvuil ruimen..
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Maai- en slootwerk
en afvoeren
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Maai- en slootwerk
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Maai- en slootwerk
Watergangen schonen
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Maai- en slootwerk
Watergangen schonen
Osdorperweg
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Osdorperweg
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Osdorperweg
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Osdorperweg
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Osdorperweg
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Osdorperweg
 
Tunnelwerk
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Tunnelwerk
Werken in de tunnel
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Tunnelwerk
 
C. en J. Markus & Zn. B.V. - Tunnelwerk