C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw C. en J. Markus & Zn. B.V., aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw
C. en J. Markus & Zn. B.V. - CO2 prestatieladder

Wij staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, en voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze vaste en tijdelijke werknemers en van derden. Ons beleid is erop gericht om te leren van gemaakte fouten en op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade en het reduceren van onze CO2-footprint. Wij baseren ons beleid op een periodieke meting van onze klanttevredenheid, op lering uit incidenten en ontvangen klachten, en op een periodieke inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot.

meer informatie

Factsheet heel 2023 Markus introductie CO2 Sector en keteninitiatief